Consumenten Nieuwsbrief

Een van de doelstellingen van de WIN-acties was (en is) het genereren van e-mailadressen om zodoende een database op te bouwen voor de consumenten-nieuwsbrief. In oktober is de eerste consumenten-nieuwsbrief verstuurd. De respons op de eerste nieuwsbrief was met een openingsrate van 35% (benchmark 22%) zeer hoog. Voor 2019 is het de bedoeling om de nieuwsbrief 4 tot 6 keer te versturen. In totaal zijn via de WIN-acties inmiddels 7.860 geschoonde en geverifieerde emailadressen gegenereerd.