Nieuws uit de Kop


Campagnes voor de Kop in 2019

Resultaten 2017/18 zijn uitgangspunt

Het aanbod van de iconen in themalijnen en natuurlijk de inspirerende en tot de verbeelding sprekende combinaties vormen voor 2019 de basis in de communicatie-uitingen. Er is geen aanleiding om daarin veranderingen aan te brengen, het aanbod is sterk, vindt – bijna gretig – aftrek en zorgt ervoor dat onze naamsbekendheid groeit. Onze lokale, regionale, nationale en internationale doelgroepen weten de weg naar de Kop – en de iconen – in de Kop steeds beter te vinden en te waarderen.

2019: 3 campagneperiodes

Evenals in 2018 wordt in 2019 tijdens 3 periodes campagne gevoerd:

voorjaarscampagne
van medio februari tot eind juni

themalijnen:

tulpen en bloemen, water, Hollandse Historie

zomercampagne
van juli tot eind september

themalijnen:

water, kust, Hollandse Historie

najaarscampagne
van oktober tot eind januari 2020

themalijnen:

natuur, kust, Hollandse Historie

Regionale zichtbaarheid

Aan regionale zichtbaarheid in de Kop is in de 2017 - 2018 campagnes ruim aandacht besteed. Niet in de laatste plaats omdat een belangrijk deel van zowel de fysieke als websitebezoekers uit onze eigen regio afkomstig is (11,2% uit de Kop, 46,3% uit geheel Noord-Holland). De belangstelling voor evenementen, acties en niet te vergeten onze eigen iconen blijft onverminderd groot, ook voor 2019 is de inzet om dat vast te houden en verder uit te bouwen.

Behalve via de online media (o.a. Google AdWords, Display, Instagram en Facebook) is de Kop in 2019 maandelijks zichtbaar op de deurmat doormiddel van de ‘Dagje uit’-ladders in de huis-aan-huis bladen en de ‘Dagje uit in de Kop’-brochures die in 2019 4x in een oplage van 55.000 exemplaren verspreid zullen worden. Ten opzichte van 2017 - 2018 besteden we aan regionale zichtbaarheid minder budget omdat we het accent verleggen naar potentiele bezoekers van buiten de regio. Door zowel de vorm, media als frequentie aan te passen streven we naar minimaal hetzelfde resultaat als in 2017 – 2018.

Internationaal

Voor 2018 zijn vanaf de voorjaarscampagne voor de Kop/Holland boven Amsterdam bij het NBTC internationale campagnes ingekocht. Daarbij is de focus gelegd op Duitsland en België in combinatie met de iconen uit de themalijnen: tulpen, natuur, water, kust en Hollandse historie. De NBTC campagnes zijn breed ondersteund met specifiek op Duitse en Belgische doelgroepen gerichte AdWords campagnes. De resultaten zijn meer dan uitstekend en worden, met name online, in 2019 voortgezet.

De kracht van samenwerken

Voor 2019 aan iedereen de vraag om toch vooral het belang van samen optrekken breed en met overtuiging uit te dragen. Het oorspronkelijk genomen besluit om krachten en budgetten te bundelen is een juiste geweest. We bereiken daardoor meer mensen, meer bezoekers die vaker terugkomen, meer besteden en meer bijdragen aan onze regionale economie. Het succes van de campagnes voor de Kop heeft bewezen dat onze gezamenlijke slagkracht groot is en het eenduidig uitdragen van de boodschap (onze iconen) z’n vruchten afwerpt. Goed om stil te staan bij het feit dat dergelijke resultaten nooit gerealiseerd (en bekostigd) hadden kunnen worden met individuele, lokale marketingacties. Kortom, een pleidooi om de ingeslagen koers in 2019 te omarmen, te bestendigen en voort te zetten.