inleiding

De kopgemeenten, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel, werken met het regionaal stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt!’ samen aan een sterke regio. Vanuit dit programma is in het voorjaar van 2017 opdracht gegeven voor het opstellen van een toeristisch regioprofiel en een destinatiemarketingplan voor de Kop van Noord-Holland. Het profiel voorziet in een aansprekende en herkenbare identiteit voor de regio. Doelstelling is om duurzaam meer verblijfstoeristen en dagrecreanten naar ons prachtige stukje Holland boven Amsterdam te trekken en niet in de laatste plaats om de lokale en regionale economie te versterken.


Holland boven Amsterdam

De uitvoering van het marketingplan voor De Kop is in handen gegeven van de destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam. Welbeschouwd een logische keuze omdat de kern- en merkwaarden en ook de propositie en positionering voor de Kop -met de nodige accentverschillen- en die voor Holland boven Amsterdam gelijk zijn aan elkaar. En niet in de laatste plaats omdat De Kop en HBA dezelfde toeristische doelgroepen ontvangen.