destinatiemarketing voor de Kop

Vanuit de HBA-gedachte bestaan er geen dorps- of gemeentegrenzen, slechts de denkbeeldige grens van Noord-Holland als geheel. Ons denken, doen en marketing bedrijven wordt bepaald vanuit de opdracht: gasten van buiten ons gebied verleiden en inspireren tot een (herhaal)bezoek aan ons gebied en onze iconen. En mensen uit onze eigen regio te bewegen en aan te zetten tot een bezoek aan andere iconen binnen ons gebied. Waarbij we nadrukkelijk inzetten op een beweging van noord naar zuid en van oost naar west.


tot aan de voordeur, niet over de drempel

De destinatie is het gebied Holland boven Amsterdam en daarbinnen de Kop van Noord-Holland. De bestemmingen zijn onze iconen: natuur, water, kust, Hollandse historie, bloemen en tulpen, agri en food. Die iconen zijn soms wel en soms niet plaatsgebonden. Immers, natuur vind je op vele plaatsen in ons gebied, evenals cultuur en Hollandse historie. De essentie van de marketing voor de Kop, en in het verlengde daarvan die voor HBA, ligt in de combinatie en variatie. In onze destinatiemarketing uitingen promoten we niet een specifieke plaats, stad, dorp of onderneming. We duiden en plaatsen die in de context van gebied, iconen, thema en seizoen. We brengen feitelijk en fysiek geen toeristen over de drempel van een locatie of ondernemer. We brengen ze tot aan de voordeur. Wat achter die voordeur te vinden is, is de verantwoordelijkheid van de locatie of ondernemer. En daarbij geldt natuurlijk hoe aantrekkelijker, hoe groter de kans dat die bezoeker binnenstapt of terugkeert.

Holland boven Amsterdam in het nieuws

Kijk hier naar de uitzending ‘Urlaub in Nordholland’van het bekende, Duitse reisprogramma Wunderschön van de WDR. Uitgezonden op 20 mei jl. Wunderschön (sinds 2008) is met een miljoenenpubliek een van de best bekeken reisprogramma’s in Duitsland.